Görev ve Hedef

   Görevimiz

 • Üniversitemizde öğrenimine devam eden öğrencilere Türkçenin yazılı ve sözlü anlatım kurallarını en doğru biçimde aktarmak.

 • Öğrencilerde dil bilinci oluşturmak ve üniversitemizin her bölümünde Türkçenin bilim ve öğretim dili olarak doğru kullanılmasını sağlamak.

 • Üniversitemizi tercih eden uluslararası öğrencilerin Türkçe yazma ve konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlamak.

 • Türk dilinin öğretimi alanında etkinlikler düzenlemek ve Türk dili ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek. 

   

  Hedefimiz

 • Eğitim-öğretim niteliğini artırmak için çalışmak ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Türkçe öğretimi konusundaki başarılarına katkıda bulunmak.

 • Ulusal ve uluslararası camiada üniversitemizin Türkçe öğretimi bakımından saygın bir konumda bulunması için çaba harcamak.

 • Türk dilinin dünya dilleri arasında daha yaygın ve saygın bir dil konumuna getirilmesine destek olmak, yabancıların Türkçeyi öğrenmesini kolaylaştıran çalışmalar yürütmek.

 • Türk dilinin çağdaş lehçe ve şiveleri arasındaki ortak ve benzer yönleri öne çıkarıp Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültür bağlarının güçlenmesine katkıda bulunmak.

 • Türkçenin öğrenim ve öğretimi alanlarında bilişim teknolojisinden daha etkili yararlanılmasını sağlamak.

 • Öğrencilere dil-kültür arasındaki güçlü bağları göstermek ve onları Türkçenin yozlaştırılması hâlinde doğabilecek kültürel bozulmaya karşı uyarmak.

 • Türkçenin yabancı dillerin baskı ve boyunduruğu altına girmemesi için uyarı ve girişimlerde bulunmak, yabancı sözcük ve yazım biçimlerinin gereksiz yere kullanılmasına karşı çıkmak, Türkçe sözcüklerin kullanılmasını özendirmek.

 • Öğrencilerin yabancı dil öğrenimi sürecinde Türkçenin ikinci plana düşmesini engellemek ve onlara ana dilinin önemini kavratmak.

 • Türkçenin güncel sorunları hakkında düşünce üretmek ve öğrencilerin Türkçe ile ilgili sorunlarına çözümler bulmak.

 • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Eğitim Fakültesi Ofis:302 14030 Gölköy / BOLU
 • Tel: +90 374 254 1000 (1794) Fax: +90 374 253 ...
 • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top