Hide Main content block

TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI

Türk Dili Bölümü, 2547 sayı ve 4 Kasım 1981 tarihli yasada belirtilen Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5/i maddesine göre rektörlüklere bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte ve Yüksekokullarda en az iki yarıyıl okutulması zorunlu olan Türk Dili derslerinde;

  1. Türk dilinin tarihi seyri içerisinde oluşan temel kaynakları ve zenginliklerine değinilmekte,
  2. Türk dilinin yapı ve işleyiş özellikleri üzerinde durulmakta,
  3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda doğru, etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Faaliyet alanları:

  • Zorunlu Türk Dili dersleri,
  • Yabancılar için Türkçe dersi,
  • Erasmus programına tabi öğrencilere Temel Türkçe derslerini vermek.
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Eski Kütüphane Binası 2. Kat Gölköy Yerleşkesi 14030 Merkez / Bolu TÜRKİYE
  • Tel: +90 374 254 1000 (8020)  Fax: +90 374 253 5157
  • EPosta: turkdiliibu.edu.tr
Top