Türk Dili II (Bahar Yarıyılı)

Türk Dili II Dersi İçeriği

1. Hafta: Yazılı ve Sözlü Anlatım Türlerine Giriş

2. Hafta: Resmî Yazışma Kuralları

(Resmî Yazışma Örnekleri, Dilekçe)

3. Hafta: Bilimsel Araştırma Süreci ve Kaynak Gösterme

(Alıntı, Bilimsel Etik, Dipnot, Ayraç İçinde Kaynak Gösterme, Kitaba Atıf Yapma, Makaleye Atıf Yapma, Kaynakça Hazırlama)

4. Hafta: Nesnel-Eleştirel Yazılı Anlatım Türleri

(Makale, Bilimsel Makale, Eleştiri, Bilimsel Rapor)

5. Hafta: Yazılı Anlatım Türleri I

(Fıkra, Deneme, Sohbet, Röportaj, Haber, Gezi Yazısı)

6. Hafta: Yazılı Anlatım Türleri II

(Anı, Günlük, İnceleme, Biyografi, Otobiyografi, Bibliyografya)

7. Hafta: Öykü ve Roman

(Kurmaca Metinler, Olay Öyküsü, Durum Öyküsü)

8. Hafta: Anlatı ve Anlatı Yapısı

(Anlatının Ögeleri, Olay, Durum, Olay Örgüsü, Kişiler, Yer ve Zaman, Anlatıcı ve Bakış Açısı, Anlatım Biçimleri, Dil ve Üslup)

9. Hafta: Tiyatro

(Trajedi, Komedi, Dram, Modern Tiyatro)

10. Hafta: Şiir

(Dize, Uyak, Ölçü, İmge ve Söz Sanatları, Pastoral Şiir, Lirik Şiir, Epik Şiir, Didaktik Şiir)

11. Hafta: Sözlü Anlatım Türleri

(Konferans, Söylev, Panel, Forum, Sempozyum, Münazara, Açık Oturum)

12. Hafta: Sözlü Sunumlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler I

(Sözlü Mesaj, Sözsüz Mesaj, Bedensel Temas, Mekân Kullanımı, Araç ve Aksesuarlar, Beden Dili, Mimik, Jest, Tokalaşma, Duruş, Oturma Biçimleri)

13. Hafta: Sözlü Sunumlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler II

(Diksiyon, Lehçe, Ağız, Üslup, Ses, Solunum, Durak, Ton)

14. Hafta: Sözlü Sunumlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler III

(Diksiyon Çalışmaları, Telaffuz)

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanlığı Eğitim Fakültesi Ofis:302 14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 254 1000 (1794) Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top