T.C.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞI

TÜRK DİLİ-I DERSİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

DERSİN ADI : TÜRK DİLİ II

DERSİN KREDİSİ : 2

HAFTALIK DERS SAATİ : 2

DERSİN AMAÇLARI

1.    Öğrencilerde dil bilinci oluşturma, 

2.   Türkçenin yapı ve işleyiş özelliklerini kavrama. 

3.   Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme,

4.    Topluluk karşısında konuşabilme becerisi kazanma,

5.    Duygu, düşünce ve tasarıları amaca uygun ve etkili bir biçimde yazılı ve sözlü olarak anlatabilme becerisi kazanma.

DERSLERLE İLGİLİ OLARAK ÖĞRENCİLERDEN BEKLENEN FAALİYETLER

1.    Yönetmeliklerin öngördüğü şekilde derse devam etmek.

2.    Sınıfta yapılacak sunum, çalışma ve tartışmalara katılmak.

3.    Dönem içi istenen ödev ve projeleri hazırlamak.

4.    Dönem içi ve dönem sonu sınavlarına katılmak.

 

Hafta

HAFTALIK KONULAR

1

Dilbilgisi: Şekil bilgisi (İsim kökleri, fiil kökleri, ikili kökler)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Büyük harflerin kullanıldığı yerler ve sayıların yazılışı.

2

Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Türk dilinde ekler; isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Mı, mi, mu, mü soru edatı; da, de bağlacı; mastar ekleri; "ki" bağlacı ve "ki" aitlik ekinin yazılışları.

3

Dilbilgisi: Şekil Bilgisi (Fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Birleşik kelimeler ve satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışı. Yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar. Yabancı özel adların yazılışı.

4

Dilbilgisi: Şekil bilgisi (Çekim ekleri; isimler gelen çekim ekleri, fiillere gelen çekim ekleri)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının uygulanması.

5

Dilbilgisi: Kelime grupları, tamlamalar
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının uygulanması.

6

Dilbilgisi: Kelime grupları (Tekrar grubu, sıfat-fiil grubu, isim fiil grubu, zarf-fiil grubu, edat grubu, birleşik fiil grubu, birleşik isim grubu, sayı grubu, kısaltma grubu).

Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.

7

Dilbilgisi: Cümle (Cümlenin ögeleri; yüklem, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.

8

Dilbilgisi: Cümle (Cümle çeşitleri; Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.

9

Dilbilgisi: Cümle (Cümle çeşitleri; Yüklemin türüne göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, anlamına göre cümleler, cümle tahlilleri)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Yazım kurallarının metin üzerinde incelenmesi.

10

Y A R I Y I L   İ Ç İ    S I N A V I

11

Dilbilgisi: Anlatım bozuklukları (Kelimelerle ilgili ifade hataları, noktalamadan kaynaklanan ifade hataları, mantık hatasından kaynaklanan ifade hataları )
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

12

Dilbilgisi: Anlatım bozuklukları (Dilbilgisi kuralları ile ilgili hatalar; tamlama hataları, çatı uyuşmazlığı ile ilgili hatalar, ek fiil eksikliğinden kaynaklanan hatalar, özne ile ilgili hatalar, özne-yüklem ilişkisi ile ilgili hatalar, yüklem ile ilgili hatalar, tümleç eksikliği ile ilgili hatalar).
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

13

Yazılı Anlatım: Anlatım biçimleri (Yazılı anlatım türleri; masal, hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı, otobiyografi) Düşünce yazıları; (makale, fıkra deneme, eleştiri, söyleşi, mektup, rapor, tutanak)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.

14

Yazılı Anlatım: İnceleme yazıları (Röportaj, biyografi, inceleme), duygu ağırlıklı yazılar (Şiir; lirik şiir, didaktik şiir, satirik şiir, pastoral şiir, epik şiir). Anlatım biçimleri (Konferans, sempozyum, mülâkat, kongre)
Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Türk Dili Bölümü Başkanlığı © 2018 Sayfa başı