Türk Dili Bölümü, 2547 sayı ve 4 Kasım 1981 tarihli yasada belirtilen Yüksek Öğretim Kanunu’nun 5/i maddesine göre rektörlüklere bağlı olarak kurulmuştur. Fakülte ve Yüksekokullarda en az iki yarıyıl okutulması zorunlu olan Türk Dili derslerinde;

  1. Türk dilinin tarihi seyri içerisinde oluşan temel kaynakları ve zenginliklerine değinilmekte,
  2. Türk dilinin yapı ve işleyiş özellikleri üzerinde durulmakta,
  3. Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatımda doğru, etkili ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

Faaliyet alanları:

  • Zorunlu Türk Dili dersleri,
  • Yabancılar için Türkçe dersi,
  • Erasmus programına tabi öğrencilere Temel Türkçe derslerini vermek.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Türk Dili Bölümü Başkanlığı © 2018 Sayfa başı